Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Cách nói lời cảm ơn – Tiếng anh cho người đi làm

Video đoạn hội thoại về cách nói lời cảm ơn – Tiếng anh cho người đi làm Xem thêm nhiều bài học tại: https://hochay.com/ Cùng HocHay học tiếng Anh giao tiếp các bạn nhé! Cách nói lời cảm ơn – Tiếng anh cho người đi làm Khi có người nói cảm …

xem blog

Video đoạn hội thoại về cách nói lời đề nghị, cầu khiến và xin lỗi ở môi trường làm việc – Tiếng anh cho người đi làm

Video đoạn hội thoại về cách nói lời đề nghị, cầu khiến và xin lỗi ở môi trường làm việc – Tiếng anh cho người đi làm Cách nói lời đề nghị, cầu khiến và xin lỗi ở môi trường làm việc Giving requests, advice, recommendations A. – Pass me …

xem blog

Video ETS TOEIC Listening: Test 3 – Học Hay

Video ETS TOEIC Listening: Test 2 – Học Hay Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại: https://hoctuvung.hochay.com Cùng HocHay học tiếng Anh Luyện thi ETS TOEIC các bạn nhé! Part 1 Directions: For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your test …

xem blog

Video ETS TOEIC Listening: Test 2 – Học Hay

Video ETS TOEIC Listening: Test 2 – Học Hay Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại: https://hoctuvung.hochay.com Cùng HocHay học tiếng Anh Luyện thi ETS TOEIC các bạn nhé! Part 1 Directions: For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your test …

xem blog

Video ETS TOEIC Listening: Test 1 – Học Hay

Video ETS TOEIC Listening: Test 1 – Học Hay Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại: https://hoctuvung.hochay.com Cùng HocHay học tiếng Anh Luyện thi ETS TOEIC các bạn nhé! Part 1 Directions: For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your test …

xem blog

Video ETS TOEIC Listening: Test 2 – Học Hay

Video ETS TOEIC Listening: Test 2 – Học Hay Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại: https://hoctuvung.hochay.com/ Cùng HocHay học tiếng Anh Luyện thi ETS TOEIC các bạn nhé! ETS TOIEC – Test 2: Listening – HocHay Part 1 Directions: For each question in this part, you will hear …

xem blog

Video ETS TOEIC Listening: Test 1 – Học Hay

Video ETS TOEIC Listening: Test 1 – Học Hay Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại: https://hoctuvung.hochay.com/ Cùng HocHay học tiếng Anh Luyện thi ETS TOEIC các bạn nhé! ETS TOIEC – Test 1: Listening – HocHay Part 1 Directions: For each question in this part, you will …

xem blog