Home / Thanh Huyền Học Hay

Thanh Huyền Học Hay

Học giỏi Hóa 12 – Chương 2 – Bài 6: Phương pháp giải bài tập đốt cháy xác định công thức cacbohydrate

Video Phương pháp giải bài tập đốt cháy xác định công thức cacbohydrate Phương pháp Cacbohiđrat có công thức tổng quát dạng Cn(H2O)m Phương trình đốt cháy: Cn(H2O)m + nO2 → nCO2 + mH2O => nO2 cần dùng = nCO2 sinh ra – Ta có nCO2nH2O = nm từ đó suy ra:    +) Nếu nCO2nH2O = 1 thì thuộc loại monosaccarit …

xem blog

Hướng dẫn làm bài Từ vựng IELTS – Unit 15: The green revolution

PRONUNCIATION Some words have a different stress pattern and therefore a different pronunciation, depending on their meaning or part of speech. Circle the correct stress pattern for the words in italics in these sentences. Listen to the recording to check your answers and then practise saying the sentences. https://hochaycorp.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/IELTS/vocabulary+ielts/audio/36+15b.mp3 1     I …

xem blog

Cách giúp đỡ người khuyết tật bằng tiếng Anh

Video Từ vựng tiếng Anh về Khuyết tật Sắp đến ngày Người khuyết tật thế giới 3/12 rồi. Mời các bạn hãy cùng HocHay tìm hiểu về từ vựng liên quan đến Người khuyết tật thông qua Video này nhé! Từ vựng về Giúp đỡ người Khuyết tật The disabled …

xem blog